Hälsan Hyvinvointi-blogi

Miten lisätä vuorovaikutusta työyhteisössä?

Luottamus, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys lisäävät sekä yksilön että työyhteisön sosiaalista pääomaa. Sosiaalisen pääoman vipuvarsina ovat hyvä johtaminen ja toimiva työyhteisö. Sosiaalisen pääoman määrä ja laatu vaikuttavat tutkitusti työntekijöiden terveyteen ja …

Esimiestyön kehittäminen – työhyvinvoinnin ydin

Miksi johtaminen ja esimiestyö ovat ratkaisevassa asemassa työhyvinvoinnille? Tiedon kulku työhön keskeisesti liittyvissä asioissa. Vähäinen palautteenanto. Vähäinen vuorovaikutus. Epäoikeudenmukainen johtaminen. Jatkuva muutos. Vähäinen työntekijöiden osallistaminen. Siinä muutamia kipupisteitä, joita työntekijät …

Hyvinvoiva opettaja – hyvinvoiva oppilas

Onko koulunne henkilökunta väsyneitä tai stressaantuneita? Ovatko yksittäiset TYHY-päivät osoittautuneet tehottomiksi työhyvinvoinnin ylläpitäjiksi? Tuntuuko aito oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen haastavalta? Kaipaatko uusia keinoja tehokkaaseen työhyvinvoinnin parantamiseen? Opettajien työkuorma aiheuttaa stressiä ja …