Hälsa Työnohjaus ja esimiesvalmennus ovat olennainen työkalu matkalla kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Esimiesvalmennuksessa hyödynnämme henkilökohtaista Hälsa Hyvinvointiprofiilia sekä Peili-työkalua luontaisten taipumusten arviointiin.
Työnohjausta ja esimiesvalmennusta tehdään sekä yksilö- että ryhmätasolla.
Esimerkkiteemoja ovat työssäjaksaminen sekä hyvän johtajan työkalupakki.