Hyvinvointiprofiili on koko organisaation ja työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämisprosessi. Hyvinvointiprofiilin tavoitteena on toimintatapojen positiivinen muutos sekä yksilö– että työyhteisötasolla. Hyvinvointiprofiilin kautta työyhteisö ja yksilöt tunnistavat omat vahvuutensa sekä kehityskohteet.

Prosessia alkaa lähtötilanteen kartoituksella, jonka pohjalta räätälöidään työyhteisön ja yksilöiden kehittämissuunnitelma ja sen seuranta. Prosessin ytimessä on innostuksen ja motivaation löytäminen työhyvinvoinnin kehittämiseen.