Esimiesvalmennus voidaan kohdentaa ja räätälöidä organisaation johtotehtävissä toimiville henkilöille. Johdon vahva sitoutuminen ja oma esimerkki ovat tärkeitä prosessin onnistumisen kannalta. Valmennuksen pääpaino on hyvässä itsensä ja ihmisten johtamisessa sekä oman johtamisroolinsa tunnistamisessa.

Johtoryhmävalmennuksen sisällöt ja tavoitteet muodostuvat ennakkokartoituksen pohjalta. Valmennuksen tyypillinen kesto on 6-18 kuukautta.

Tavoite:

 • Johtoryhmän jäsenten oman hyvinvoinnin, työn ja vapaa-ajan tasapainon kehittäminen
 • Tunnistaa henkilökohtaiset motivaatiotekijät ja kehittää oman työn tuloksellisuutta
 • Kehittää johtoryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta ja luottamusta
 • Kehittää johtoryhmän kokouskäytänteitä
 • Kehittää ihmisten johtamistaitoja ja valmentavaa johtamista johtoryhmän jäsenten keskuudessa
 • Löytää työkaluja henkilöstön osallistamiseen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Kirkastaa johtoryhmätyöskentelyn tavoitteet ja pelisäännöt

Työkalut:

 • Henkilökohtaisen motivaation rakenne
 • Henkilökohtaisen hyvinvoinnin tilannekuva
 • Henkilökohtainen Hyvinvointisuunnitelma
 • Luontainen käyttäytymisprofiili – henkilökohtainen ja ryhmäkohtainen
 • Työkalupakki johtoryhmäkokouksiin ja johtamiseen

Tuloksena:

 • Johtoryhmän jäsen, jolla on paremmat valmiudet itsensä johtamiseen ja sitä kautta myös muiden ihmisten tavoitteelliseen johtamiseen omassa työyhteisössään.
 • Johtoryhmä, jolla on selkeä yhteneväinen näkemys sekä koko tiimin roolista että omasta roolistaan liiketoiminnan kehittämisessä.