Hälsan Työhyvinvointi -workshopit parantavat työyhteisön ilmapiiriä ja tuloksellisuutta sekä lisäävät työntekijöiden omaa jaksamista työssä ja vapaa-ajalla.

Workshop-valmennuksille ominaista on osallistava pedagogiikka, jossa jokainen koulutukseen osallistuja aktivoidaan oppimaan ja kehittymään itselleen sopivalla tavalla. Workshop-valmennusten osallistava ja innostava valmennuspedagogiikka sisältää käytännönläheisiä ja toiminnallisia koulutusmenetelmiä, yhteistoiminnallista oppimista, reflektointia ja osallistavaa henkilöstönkehittämistä.

Työhyvinvointi -workshoppien sisällöt ja tavoitteet muodostuvat työyhteisötason ennakkokartoituksen pohjalta. Yhden valmennuskerran tyypillinen kesto on 2-4 tuntia.

Workshop-valmennusten esimerkkiteemoja

 • Itsensä johtaminen
 • Stressinhallinta
 • Ajanhallinta
 • Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot
 • Luottamus työyhteisössä
 • Yhteistyö ja erilaisuuden ymmärtäminen
 • Motivaation synnyttäminen
 • Tavoitteiden asettaminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen 
 • Hyvinvointiteemat: Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, fyysinen hyvinvoinnin yhteys työssä jaksamiseen, painonhallintavalmennus
 • Mindfulness
 • Arvot
 • Työyhteisön pelisäännöt
 • Käytännön vinkkejä etäjohtamiseen
 • TYHY-päivät pienille ja isoille organisaatiolle
 • Työhyvinvointiagentti -valmennus

Tuloksena:

 • Työyhteisö ja yksilöt, joilla on valmennuspäivän teeman mukaiset valmiudet ja parempi osaaminen itsensä johtamiseen.