Esimiesvalmennus on olennainen työkalu organisaation kokonaisvaltaisessa kehittämistyössä. Hälsan esimiesvalmennuksissa pääpaino on itsensä ja ihmisten johtamisessa. Esimiesvalmennuksen sisällöt ja tavoitteet muodostetaan ennakkokartoituksen pohjalta. Valmennuksen tyypillinen kesto on 6-18 kuukautta.

Tavoite:

 • Esimiesten oman hyvinvoinnin, työn ja vapaa-ajan tasapainon kehittäminen
 • Tunnistaa henkilökohtaiset motivaatiotekijät ja kehittää oman työn tuloksellisuutta
 • Kehittää esimiesten välistä vuorovaikutusta ja luottamusta
 • Kehittää ihmisten johtamistaitoja ja valmentavaa johtamista
 • Tunnistaa, miten organisaation arvot näkyvät johtamisessa ja esimiestyössä
 • Löytää työkaluja henkilöstön osallistamiseen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Kirkastaa esimiestyön yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt

Työkalut:

 • Henkilökohtaisen motivaation rakenne
 • Henkilökohtaisen hyvinvoinnin tilannekuva
 • Henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma
 • Luontainen käyttäytymisprofiili – henkilökohtainen ja ryhmäkohtainen
 • Työkalupakki esimiestyöhön ja ihmisten johtamiseen

Tuloksena:

 • Esimies, jolla on paremmat valmiudet itsensä johtamiseen ja siten myös ihmisten johtamiseen omassa työyhteisössään.
 • Esimiestiimillä on selkeä yhteneväinen toimintakulttuuri ja yhteneväiset tavoitteet.
 • Valmennuksen edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista seurataan kuhunkin tilanteeseen soveltuvin seurantatyökaluin.

Esimiesvalmennus on olennainen työkalu organisaation kokonaisvaltaisessa kehittämistyössä. Hälsan esimiesvalmennuksissa pääpaino on strategisessa ihmisten- ja työhyvinvoinnin johtamisessa. Valmennusprosessin sisältö räätälöidään aina yksilöllisesti tilaajan tarpeista käsin. Uskomme, että näkemyksellisyys ja uudet liiketoimintaa edistävät ratkaisut syntyvät yhteistyössä johdon, henkilöstön ja asiakkaiden kesken. Hälsan esimiesvalmennuksissa siirretään puheet käytännön johtamisteoiksi ja pysyviksi työtä tukeviksi rakenteiksi.

Kenelle?

 • Esimiehille
 • Johtoryhmälle
 • Yksittäiselle esimiehelle

Mitä esimerkiksi voitte saada Hälsan esimiesvalmennuksella?

 • Avoimuutta, vuorovaikutusta ja luottamusta
 • Organisaation arvoja ja perustehtävää kirkkaammaksi
 • Työkaluja itsensä johtamiseen ja kehittymiseen
 • Esimiesten ja johtajien tehtävät ja roolit selväksi
 • Yhteisiä (oikeudenmukaisia ja tasapuolisia) johtamiskäytänteitä ja -rakenteita
 • Kaikki mukaan yhdessä tekemiseen ja -kehittämiseen
 • Uudenlaista asennetta, sitoutuneisuutta, motivaatiota
 • Palautteenantamista
 • Lisää työhyvinvointia ja liiketoimintaan tuottavuutta
 • Puheista käytännön tekoja

Esimiesvalmennuksessa hyödynnetään:

 • Hyvinvointiprofiileja
 • Peili -luontaisen käyttäytymisen profiili

Valmennusprosessin kulku:

 • Lähtötilanne: Hyvinvointiprofiili tai Peili-käyttäytymisprofiili
 • Osallistavat valmennukset: asiantuntijapuheenvuorot, itsenäistä työskentelyä ja workshopit
 • Ensimmäisellä valmennuskerralla itsensä johtamisen suunnitelma ja koko valmennusprosessin suunnitelma
 • Välitehtävät
 • Valmennuksen vaikuttavuuden seuranta


PYYDÄ TARJOUS


SOITA