Hälsa Profiili on koko organisaation ja työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämisprosessi. Mittaamme valmennuksen alussa työhyvinvoinnin nykytilan, joka auttaa meitä kohdentamaan hyvinvointipalvelut asiakkaan tarpeiden mukaan.

Hälsa Profiili tarjoaa jokaiselle osallistujalle ammatillista peiliä; konkreettisia kehittämiskohteita sekä näyttää henkilökohtaiset vahvuudet työhyvinvoinnin kehittämisessä. Lisäksi organisaatio- ja tiimitason raportit mahdollistavat kohdennettujen toimenpiteiden käynnistämisen työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Hälsa Profiilin tavoitteena on tyytyväisemmät, sitoutuneemmat ja tuottavammat työntekijät.

Valmennusprosessin kulku:
– Lähtötilannekartoitus
– Yksilölliset hyvinvointivalmennukset ja -suunnitelmat
– Johtoryhmätyöskentely
– Organisaatiotason kehityssuunnitelma
– Muutosten tekeminen työssä ja vapaa-ajalla
– Valmennuksen vaikuttavuuden seuranta
– Kattava raportointi koko työyhteisötasolla