HENKILÖSTÖ NPS

Mikä on henkilöstö NPS eli eNPS?

Henkilöstö NPS-kysely on erinomainen henkilöstön hyvinvoinnin seurantatyökalu, sillä se on vaivaton nopean vastausajan ja toistettavuutensa ansiosta. Ytimekkyydestään huolimatta kysely antaa tärkeää tietoa siitä, miten työntekijät suhtautuvat yritykseensä ja miten he toivoisivat tätä kehitettävän. Kysely toistetaan neljä kertaa vuodessa.

Yhdenmukaistamalla mittarin, jolla henkilöstön tyytyväisyyttä mitataan, haluamme auttaa organisaatioita luomaan parhaita johtamisen ja työhyvinvoinnin käytänteitä. Listauksella kannustamme työyhteisöjä aktiiviseen työhyvinvoinnin kehittämistyöhön.