Hyvinvointiohjelma on tavoitteellinen ja suunnitelmallinen 12-36 kuukautta kestävä organisaation kehittämisprosessi, jonka avulla uudistetaan työyhteisön toimintakulttuuria työhyvinvoinnin näkökulmasta ja sen kautta synnytetään kannattavampaa liiketoimintaa.

Hyvinvointiohjelman tavoitteet asetetaan organisaation strategisten tavoitteiden pohjalta. Hyvinvointiohjelmassa tehdään tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiön kanssa.

Ohjelman tavoitteena voi olla:

 • Työhyvinvoinnin kehittäminen kaikilla organisaatiotasoilla
 • Esimiestyön vahvistaminen
 • Henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja energiatason parantaminen
 • Sairaspoissaolojen pienentäminen
 • Riskiryhmien tunnistaminen, rekrytointi sekä heidän hyvinvoinnin edistäminen
 • Työnantaja imagon kehittäminen
 • Työyhteisön vuorovaikutuksen ja henkilöstön innostuksen lisääminen
 • Työkalujen luominen työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi

Hyvinvointiohjelma on organisaation kokonaisvaltainen kehittämisprosessi, joka johtaa työntekijöiden ja yrityksen työhyvinvoinnin kehittämisen kautta kannattavamman liiketoiminnan synnyttämiseen. Prosessin synnyttää jopa yli 100 konkreettista toimenpidettä työyhteisön tuottavuuden kehittämiseen.

6-18 kuukautta kestävä ohjelma mahdollistaa systemaattiset positiiviset muutokset yksilö- ja työyhteisötasolla. Ohjelma räätälöidään tarkasti koko organisaation tarpeiden pohjalta.

Ohjelma voi sisältää seuraavia toimenpiteitä:

 • Esimiesvalmennukset
 • Henkilökohtaiset hyvinvointivalmennukset
 • Työhyvinvointi workshopit
 • Työhyvinvoinnin mittauspäivät
 • Johtoryhmätyöskentely

Valmennusprosessin kulku:

 1. Teemme alkukartoituksen
 2. Räätälöity ohjelma, jonka kesto muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen
 3. Hyvinvointiohjelma toteutus
 4. Säännöllinen seuranta ja arviointi Hälsan sähköisiä valmennustyökaluja hyödyntäen


PYYDÄ TARJOUS


SOITA