Hyvinvointipäivä on koko organisaation tai tiimin työhyvinvointivalmennus. Haastemme työntekijät ajattelemaan asioita uusista näkökulmista ja tuemme työyhteisöä tehokkuuden ja tuottavuuden vahvistamiseen. Hyvinvointipäivän tavoitteena on lisätä työntekijöiden energisyyttä, motivaatiota ja sitoutuneisuutta.

Esimerkkiteemoja valmennuksiin:
– Itsensä johtaminen ja ajanhallinta 
– Stressi ja sen käsitteleminen
– Fyysisen hyvinvoinnin yhteys työssä jaksamiseen
– Työyhteisön pelisäännöt
– Parempaa työkykyä

Hyvinvointipäivään voidaan sisällyttää myös hyvinvointimittauksia.
– InBody
– Firstbeat
– Energiatesti

Valmennusprosessin kulku:
– Ennakkotehtävä
– Asiantuntijaluento
– Workshop
– Yksilölliset- ja tiimitason suunnitelmat ja tehtävät
– Muutosten tekeminen omassa työssä
– Valmennuksen vaikuttavuuden seuranta