Esimiesvalmennus voidaan kohdentaa ja räätälöidä organisaation johtotehtävissä toimiville henkilöille. Johdon vahva sitoutuminen ja oma esimerkki ovat tärkeitä prosessin onnistumisen kannalta. Valmennuksen pääpaino on hyvässä itsensä ja ihmisten johtamisessa sekä oman johtamisroolinsa tunnistamisessa.

 

Johtoryhmävalmennuksen sisällöt ja tavoitteet muodostuvat ennakkokartoituksen pohjalta. Valmennuksen tyypillinen kesto on 6-18kk.

 

Tavoite:

Johtoryhmän jäsenten oman hyvinvoinnin, työn ja vapaa-ajan tasapainon kehittäminen

Tunnistaa henkilökohtaiset motivaatiotekijät ja kehittää oman työn tuloksellisuutta

Kehittää johtoryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta ja luottamusta

Kehittää johtoryhmän kokouskäytänteitä

Kehittää ihmisten johtamistaitoja ja valmentavaa johtamista johtoryhmän jäsenten keskuudessa

Löytää työkaluja henkilöstön osallistamiseen tavoitteiden saavuttamiseksi

Kirkastaa johtoryhmätyöskentelyn tavoitteet ja pelisäännöt

 

Työkalut:

 

Henkilökohtaisen motivaation rakenne

Henkilökohtaisen hyvinvoinnin tilannekuva

Henkilökohtainen Hyvinvointisuunnitelma

Luontainen käyttäytymisprofiili – henkilökohtainen ja ryhmäkohtainen

Työkalupakki johtoryhmäkokouksiin ja johtamiseen

 

Tuloksena:

Johtoryhmän jäsen, jolla on paremmat valmiudet itsensä johtamiseen ja sitä kautta myös muiden ihmisten tavoitteelliseen johtamiseen omassa työyhteisössään.

Johtoryhmä, jolla on selkeä yhteneväinen näkemys sekä koko tiimin roolista että omasta roolistaan liiketoiminnan kehittämisessä.