Peili-käyttäytymisprofiili on työkalu vuorovaikutuksen ja luottamuksen kehittämiseen työyhteisöissä. Se on laajasti tunnustettu valmennustyökalu, joka kuvaa ihmisten erilaisia toimintatapoja. Käyttäytymisprofiilia käytetään pääasiassa ryhmävalmennuksissa, mutta se soveltuu myös syventämään yksilövalmennusta. Peiliin sisältyy itsearvio ja viiden työkaverin arvio itsestä.

Peili-käyttäytymisprofiilin tavoitteet:

  • Esimiestyön kehittäminen
  • Tiimityön kehittäminen
  • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
  • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  • Asiakaspalvelun kehittäminen

Tuloksena:

  • Tiimi tai henkilö, jolla on paremmat valmiudet kohdata erilaisia ihmisiä ja tehdä heidän kanssaan tuloksellista yhteistyötä.
  • Tiimi tai henkilö, joka tunnistaa erilaiset käyttäytymistyylit ja toimintaan liittyvät vaikuttimet.