fbpx

Tietosuojaseloste

Tämä on Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy:n lainmukainen tietosuojaseloste (henkilötietolaki 10 ja 24 §).

Päivitetty 21.5.2018

Tiivistelmä

 • Olemme sitoutuneet suojaamaan käyttäjiemme yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!
 • Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa: käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.
 • Käytämme dataa palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen

Rekisterinpitäjä

Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy (jäljempänä “Hälsa”)
Y-tunnus: 2796500-5
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki
Puh. 050 352 9331

Tietosuojavastaava Lari Karjula, lari@halsa.fi

Hälsan asiakasrekisteri

Tausta

Hälsa tekee valmennus- ja  vastaanottotyötä sekä ylläpitää ja käsittelee järjestelmiä, joilla selvitetään, raportoidaan ja ohjeistetaan mm. terveyttä ja hyvinvointia koskevia asioita. 

Hälsalla suhtaudutaan tietosuojaan vakavasti.  Tietosuojasta huolehtiminen on Hälsan toiminnassa jatkuvasti läsnä ja se on myös olennainen osa riskienhallintaa. Hälsan tietosuojaohjeistuksella määritetään kuinka Hälsa varmistaa henkilö-, terveys- ja muiden luottamuksellisten tietojen lainmukaisen käsittelyn.

Tässä ilmi tulevat tietosuojapoliittiset asiat koskevat jokaista Hälsan palveluksessa olevia työntekijöitä sekä niitä Hälsan alihankkijoita, jotka osallistuvat luottamuksellisten tietojen käsittelyyn.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Hälsa kerää sinusta, kun käytät Hälsan palveluita.

Mitä tietoja kerätään?

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Verkkopalvelujen käyttötiedot
 • Muut käyttäjän itse antamat tiedot
 • Valmennus- ja vastaanottotyössä Hälsa kerää henkilökohtaisia- ja muita luottamuksellisia tietoja, jotka edistävät valmennus- ja vastaanottotyötä ja siten asiakkaan parasta.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on

 • Yhteydenottojen hoitaminen
 • Palveluiden markkinointi
 • Palveluiden tuottaminen
 • Tilastointi
 • Palautteen kerääminen ja käsittely sekä palvelujen kehittäminen
 • Tutkimustyössä tietojen käsittely anonyymisti
 • Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännän mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittele

Hälsa säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä ja tunnistettavassa muodossa kunnes niitä ei enää katsota tarvittavan asiakassuhteiden hoitamisessa. 

Tietoturvasta huolehditaan mm. riittävän vahvoilla ja riittävän usein vaihdettavilla salasanoilla.

Kuka käsittelee tietojani?

Hälsan työntekijät käsittelevät henkilötietoja vain niiltä osin, kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Hälsan mahdollisesti käyttämät alihankkijat, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn, toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä Hälsan puolesta ja lukuun. Hälsa sitoutuu varmistamaan, että kaikki sen alaisuudessa toimivat henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus ja lisäksi, että tällaiset henkilöt käsittelevät henkilötietoja Hälsan tietosuojapolitiikan mukaisesti.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus kestää tai niin kauan kuin laki velvoittaa säilyttämään.

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaalla on oikeus

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriselosteen yhteyshenkilöön. Pyyntö tulee tehdä aina kirjallisesti.

Tietojen luovutuksesta

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet

halsa.fi -sivustolla käytetään evästeitä, kuten Google Adwordsin keräämiä tietoja. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.