On mahdollista saada hyvää palvelua ja kuitenkin säästää.

Hälsan työterveyshuollon kilpailutus sisältää nykyisen työterveystoiminnan arvioinnin, uusien tavoitteiden asetannan sekä kilpailutuksen.

Sinun oikeutesi on saada hyvää työterveyshuollon palvelua. Parhaillaan työterveyshuolto tukee liiketoiminnan johtamista ja auttaa omalta osaltaan tekemään parempaa tulosta.

Työterveyshuollon kilpailutuksella saavutetaan esimerkiksi seuraavia asioita:
– tarkastellaan nykyisen palvelun hyvät ja huonot puolet, miten toiminta on edistänyt liiketoimintaa
– saavutetaan uusi tth-sopimus, joka tuo säästöjä ja on liiketoiminnalle parempi kokonaisuus
– parannetaan osapuolten välistä vuorovaikutusta

Lisätietoja:
janne@halsa.fi
045 631 4322