HÄLSA
HYVINVOINNIN YTIMESSÄ

Olemme kokonaisvaltainen kumppani lisäämään työyhteisön tehokkuutta.
Hälsalla olemme rakentaneet kokonaisvaltaisen konseptin ja asiantuntijatiimin, jonka avulla edistämme asiakkaidemme menestystä.

 

Arvot ohjaavat tekemistämme:

Välittäminen
Tuloksellisuus
Avoimuus

Hälsan tarina

Jo kouluaikoina meille syntyi ajatus ihmisten auttamisesta. Kiinnostus ihmisiin oli ollut lapsuudesta asti syvällä.

Aluksi olisimme halunneet toimia lääkärinä köyhässä Afrikassa ja sitä kautta auttaa ihmisiä parempaan elämään. Samoihin aikoihin syntyi ajatus tukea lapsia ja nuoria Euroopassa aktiivisempaan liikuntaan ja terveempään elämäntapaan.

Meissä oli syttynyt innostuksen kipinä luoda jotain uutta! Vähitellen ajatus edelleen jalostui: voisimmeko tehdä jotain aivan lähellä olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi? Terveys oli siinä ytimessä ensimmäisenä.

Syntyi HÄLSA. Aloimme luoda suunnitelmaa työyhteisöjen valmentamisesta siihen, kuinka voida hyvin työssä ja vapaa-ajalla. Ajan kuluessa ja tekemiemme ensimmäisten pilottien avulla syntyi vahva ymmärrys siitä, että tämän päivän työyhteisössä yksilöllä on vahva rooli, jonka hoitamisessa heitä tulee tukea. Syntyi kokonaisvaltainen tapa lähestyä hyvinvointia.

Uskomme hyvään koulutuspohjaan parhaan valmentajatiimin rakentamisessa. Nyt meitä tiimiläisiä on jo lähes neljäkymmentä; lääkäri, psykologi, kasvatustieteilijä, terveystieteilijä, liikuntatieteilijä, kauppatieteilijä, on johtamisen ammattilaisia, fysioterapeutteja ja paljon muuta.

Olemme tarinamme alussa ja haluamme vaikuttaa jatkossa hyvinvointiin yhä laajemmin. Visionamme onkin olla merkittävä kumppani kansainvälisille yrityksille työhyvinvointiin vuonna 2025.  Haluamme olla helposti saavutettavissa oleva hyvinvoinnin kumppani.

Mikä on teidän työyhteisönne tilanne?

Hallitus

Henri Karjula (pj)

Janne Karjula

Lari Karjula

 

Neuvonantajaryhmä

Pekka Puska (pj)

Tapio Tammi

Mikaela Ingberg

Leena Harkimo

Kari Reijula

Jouko Lönnqvist

Iris Karjula

Markku Haapasalmi

Henri

Liikunta- ja terveystiede

Lari

Lääketiede

Janne

Kauppatiede